Rotter skal bekæmpes af professionelle

Har du mistanke om at du har rotter på din grund eller i din kloak har du pligt til at underrette kommunen og bekæmpe rotterne. Du må ikke selv uden at kontakte kommunen bekæmpe rotterne. Det skal gøres af en professionel rottebekæmper i Slagelse, hvis du bor i det område. Der er heller ingen grund til at undlade at kontakte kommunen, da det er gratis at få en rottebekæmper ud. Du har betalt for ham via din skat.

Sig nej til uvelkomne gæster

Nu kan det være svært helt at undgå at få besøg af uvelkomne gæster som rotter, men der er flere ting man kan gøre for at gøre det mindre attraktivt at få besøg. 

Sammel efterårets nedfaldsfrugter op og smid dem ud og de skal ikke i komposten. Det samme gælder madaffald. Det skal også smides ud og ikke i komposten, selvom det giver god muld om foråret. Maden og nedfaldsfrugterne tiltrækker rotter, der anser det som et rent festmåltid. 

Et andet område du skal være opmærksom på er at få ryddet op på din grund. Mørke fugtige steder syntes rotter er det mest fantastiske sted at yngle. De steder vil du ikke have. 2 rotter er på få måneder blevet til 400 rotter. De er også vilde med din kloak, så sikre dig at der ikke er et hul som gør det muligt for dem at komme ned.

Lugter der af kloak så få en autoriseret kloakmester ud og få undersøgt din kloak. Er der et hul skal det lukkes og hvis der ikke allerede er et filter på din kloak, så få kloakmesteren til at sætte det på. Filteret vil sikre at det ikke er muligt for rotterne at komme ind i dit hus via kloakken. Rotter indendørs er både en sundheds og brandrisiko, da de er vilde med ledninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *