Modtag gratis og kompetent alkoholafvænning

Hvis du har mistanke om at du eller en nær dig har et alkoholmisbrug kan du kontakte et behandlingscenter og få råd og vejledning om hvad du kan gøre. Du kan få råd til hvordan du kan mindske dit forbrug af alkohol eller hvordan du kan støtte op omkring en behandling. Hvis misbruget er af sådan en art at der skal en alkoholafvænning til er det også muligt.

Det er gratis i dag at blive behandlet for ethvert form for misbrug. Dog kræver det at man oplyser sit cpr. nr. Det skal rent juridisk oplyses for at kommunen kan betale for en behandling. 

Hvordan ser et behandlingsforløb typisk ud?

Et behandlingsforløb er individuelt og tager udgangspunkt i misbrugerens helt specielle situation. Hvis misbruget er meget voldsomt, kan det være nødvendigt først at afgifte misbrugeren, da en krop der er vant til store mængder alkohol kan gå i chok, hvis den pludselig ikke længere får den daglige dosis.

Når afgiftningen er godt igang, begyndes der at blive kigget på de årsager, der kan ligge til grund til misbruget og der arbejdes på at lære misbrugeren nogle andre måder at håndtere livet på end ved at ty til alkohol.

Hvis det er nødvendigt ydes der også hjælp til familien. Enten med at få kontakt til familen, men det kan også være nødvendig at hjælpe familien med at bearbejde de oplevelser de har haft på grund af misbruget.

Da der også er et liv efter endt behandling arbejdes, der også intensivt på at gøre misbrugeren klædt på så han ikke ender med at gå tilbage til sit gamle liv. Om ikke af andre grunde end kedsomhed og ensomhed. En misbrugers gamle netværk består typisk af andre misbrugere og der er ofte brugt timer dagligt på misbruget. Det skal skiftes ud med noget nyt og bedre. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *